Hotelek Győrben

0 ajánlott szálláshely Győrben

gyor hotels

Győr története, látnivalók

HOTELS     KARTE

gyor city A kelták, majd a rómaiak is Arrabonának nevezték, vagyis Rába menti szállásnak. Honfoglaló őseink valószínűleg Győr nemzetségének adták a települést, s innen mai neve.
A magyar honfoglalás után a település, immár Győr néven Szent István király jóvoltából vármegyeszékhellyé lett. Ő alapította a püspökséget a városban. Győr 1271-ben szabad királyi várossá vált, polgárai különböző kiváltságokat kaptak. Vára sok csatát látott, támadták az osztrákok, tatárok, törökök, franciák (ezek itt mind). A győri vár kalandos történetének néhány állomása: Erzsébet királyné - aki Visegrádról ellopatta a koronát - fiával, V. Lászlóval ebben a városban keresett menedéket, s nagyobb összegű kölcsönt vett fel a vár zsoldoskapitányától. Erzsébet meghalt, s a kapitány, hogy pénzhez jusson, háromezer forintért eladta a várat... Később ugyanennyi pénzért visszavette a győri püspök...

1455-ben Hunyadi János tartott itt országgyűlést.
1529-ben pedig Szulejmán szultán csapatai vonultak be Győrbe, amelyet a németek - elmenekülésük előtt - felgyújtottak. Ezért lett Győr törökül Janik Kala, vagyis égett város. 1537-ben újra az osztrákok kezén volt a vár. 1566-ban már újjáépült. 1594 szeptemberében mégis átadták a várat a törököknek. 1598-ban Pálffy Miklós csellel visszafoglalta.
A város a további századokban is töretlenül fejlődött, noha a 16-17. században többször szenvedett tetemes károkat.
A 19. században ipari településsé vált. Győr ma Magyarország egyik legjelentősebb ipari és kulturális központja, emellett iskolavárosnak is számít.
Magyarország műemlékekben harmadik leggazdagabb városa, csak Budapest és Sopron előzi meg.

gyor downtown Belvárosi Séta
A Belvárosban lépten nyomon olyan emlékekre bukkanunk, melyeknek történetük van. Persze ez nemcsak egy házé, hanem része a várostörténetnek. Győr legmagasabb pontjáról, a Káptalandombról jövet a Gutenberg téren ötlik szemünkbe a barokk emlékek egyik legjellegzetesebb alkotása, a Frigyszekrény-szobor. A szoborral szemben a város jól ismert, nevezetes háza áll. Valamikori tulajdonosa a Kreszta kereskedőcsalád volt. Ma is ezen a néven emlegetik a győriek. A Kreszta-ház alapjai középkoriak, maga az épület az 1700-as évekből való. Kontytetős oromzat alatti padlásterében és emeletén Kovács Margitnak, a győri születésű, Kossuth-díjas, kitűnő keramikusművésznek az állandó kiállítása tekinthető meg.

zichy palace A Rákóczi utca 6. sz. alatti,a késő reneszánsz jegyeit viselő Magyar Ispita már a XVII. században Széchenyi György győri püspök jóvoltából 30 elaggott polgárnak adott nyugalmas otthont vagy betegségük idején menhelyet. Dísztelen homlokzata, a középrészen kiugró és négy íven nyugvó kis erkélye csak sejteti, miként is nézhetett ki a reneszánsz kori város. Loggiás udvarai közül a nagyobbikban Borsos Miklós díszkútszobra hívja fel magára a figyelmet.
A Rákóczi utca 1. számú ház, a régi városháza, már a XVI. században állott. Akkor a székeskáptalan nagyprépostja lakott benne. Ezt követően került a város tulajdonába, és sok viszontagságos hadakozás után a XVIII. században Jungwürth Károly építőmester tervei nyomán nyerte el mai formáját. 1898-ig a város székháza volt, méltón mutatva a barokk város jó módját. A Köztársaság téren álló Ott-ház copf stílusú. Középütt, a ház tengelyében homorú fülkéből nyúlik elő a szép díszítésű vasrácsos erkély. Homlokzatának arányos és harmonikus szépsége miatt a tér egyik ékessége az épület. A közelben két nevezetes klasszicista stílusú épületet is láthatunk.

Benedictine Church Az egyik a Kazinczy utcában álló egykori Korona szálló és vendégfogadó. A másik az Alkotmány utcában lévő Napóleon-ház. Tulajdonosa, Bezerédy Ignác alispán a XIX. század elején építtette át. 1809-ben, a város francia megszállása idején Beauharnais herceg, itáliai alkirály szállása volt; egy éjszakát Napóleon is töltött benne a győri csata után. Azóta a győriek egyszerűen csak Napóleon-házként emlegetik.
Mai - a lehetőségekhez képest rekonstruált - homlokzatát 1957-58-ban alakították ki. 1963 óta a Xantus János Múzeum állandó képtára kapott helyet itt.

carmelite church Káptalandomb
Aki a legősibb város - a Káptalandomb köré települt - életére kíváncsi, sétáját nyilván ott kezdi. A dombra vivő kanyargós utcák és közök maguk is sok érdekességet s látnivalót rejtenek. Ám ha fölülről is megtekinti valaki ezt a környéket, sokkal intimebbnek tűnik számára ez a világ. A tetők változatos vonalai, a kémények sokfélesége, az egymáshoz épült házak elképesztő furcsaságai nemcsak látványként válnak érdekessé. Valamit megidéznek a múltból. A szükségszerűség és a kényszerűség világát, a hatalom és a vele szembekerült kisember kilátástalan küzdelmét.

szechenyi ter A győri vár megmaradt bástyáinak járataiban és a kazamatákban helyezték el a Xantus János Múzeum Régi és újkori Kőtárát, ahol a legrégebbi ásatási leleteket, római mérföld- és sírköveket és a középkor ránk maradt kőemlékeit őrzik.
A Széchenyi tér sarkán, a bencés rendház földszintjén található a Patikamúzeum. A XVII. században, pontosabban 1697-ben létesített gyógyszertárat Széchenyi György püspök közreműködésével a jezsuiták alapították. Évszázadokon át nevezetes patika volt.
Csak a századunkban adták át más célokra az épület földszintjét, és már úgy tűnt, hogy ez a gazdag szépségű belső tér végleg elpusztul. Szerencsére a műemlékvédelem jóvoltából és gondos helyreállításával 1971-től ismét működő, egyben múzeumi feladatokat is ellátó Széchenyi patikaként ismeretes. Kora barokk mennyezetfreskói, részben korhű berendezése sok-sok látni- és gyönyörködnivalót nyújt a betévedőknek

gyor cathedral A székesegyház román kori állapotáról, nagyságáról kevés bizonyosat tud a kutatás. A különféle támadások, a várost ért természeti csapások miatt a templom is sok kárt szenvedett. Gótikus átépítése a XIV. században kezdődött. Ezt a munkát fejezte be Héderváry János püspök, aki a XV. század elején a templom déli oldalához temetkezési helyének szánt kápolnát építtetett.
A Mohács utáni időszakot követően ismét a székesegyház romlásáról tudósítanak az adatok.
Az egészet betetőzte a város török megszállása. Ekkor szinte teljesen tönkrement a templom. Csak az oszmán hadak távoztával gondolhattak helyrehozatalára.


GYŐR TÉRKÉPE A HOTELEKKEL!


Hotelek Győrben

Győr térképe a szállásokkal


Hotelek, árak összehasonltása! Válassza a legjobb ajánlatot!